Altijd de beste deals!

DISCLAIMER


Proefabonnementen.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Mediakiosk B.V. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever van Proefabonnementen.nl is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Proefabonnementen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Proefabonnementen.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Mediakiosk B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.